Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Do handlowania walutami będzie wymana placówka

Według polskiego prawa nie będzie możliwości handlowania walutami za pośrednictwem Internetu bez posiadania lokalu. Polskie prawo definiuje branże kantorową jako taką, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu walut oraz branie udziału w pośredniczeniu w takiego rodzaju transakcjach. Aby zostać uczestnikiem tego rynku trzeba spełnić kilka bardzo restrykcyjnych wymogów. Przedsiębiorca taki musi uzyskać odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr taki jest prowadzony przez określony organ administracji publicznej. Jeżeli zaś podczas niezapowiedzianej kontroli kontrolerzy wykryją, że dany kantor nie stosuje się do przepisów prawa natychmiast zwraca się do Narodowego Banku Polski o bezwzględne cofniecie pozwolenia na wykonywanie tego typu działalności. Właściciel kantoru przez polskie prawo zobligowany jest do kilku czynności takich jak: wydawanie przy każdej dokonanej transakcji dowodów jej zajścia czy też prowadzenie ewidencji wszystkich transakcji zachodzących w czasie pracy kantoru w taki sposób aby były one do dyspozycji w każdej chwili dla organów przeprowadzających kontrolę. Od jej prawidłowego prowadzenia często zależy pozytywna opinia kontrolerów o danej placówce wymiany walut.