Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Kiedy można starać się o rentę inwalidzką

Renta inwalidzka należy się każdej tej osobie, która zostanie zakwalifikowana do grona osób całkowicie lub nawet w połowie nie zdolnych do wykonywania pracy ze względu na swój nienajlepszy stan zdrowia. Za całkowicie niezdolną osobę, uznaje się człowieka, który nie jest w stawnie podjąć jakiejkolwiek pracy ponieważ wiąże się to z zagrożeniem jego zdrowia a nawet życia. Za to osoba w częściowo niezdolna, która nie może wykonywać określonych czynności. Według ustawy orzeczenie mówiące o tym, że nie jest się zdolnym do pracy wydaje się na okres pięciu lat. Renta szkoleniowa może zostać przyznana osobie, która spełniła określone wymagania i dodatkowo otrzyma jeszcze oświadczenie mówiące o tym, że została przekwalifikowana zawodowo z powodu swojej niezdolności wykonywania dotychczasowego zawodu. Dodatkowo otrzymuje ona od urzędy pracy skierowanie do odbycia kolejnych szkoleń przygotowujących do nowej pracy. Tego rodzaju renta jest przyznawana z reguły na okres sześciu miesięcy. Jeżeli starosta wyrazi taką decyzje może ona zostać przedłużona nawet na dwa lata jeżeli brakuje pracy w nowym zawodzie. Może on również skracać ten okres pobierania emerytury szkoleniowej. Wszystkie wymogi przedstawione są w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.