Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Kurierzy zapłacą za zniszczone przesyłki

Firma kurierska której powierzono dostarczenie danego przedmiotu na czas odpowiada za zagubienie przesyłki lub opóźnienie w dostarczeniu jej na czas. Ich odpowiedniość jest jednak regulowana i może wynosić najwyżej wartość samej przesyłki plus podwójna kwota tak zwanego przewoźnego. Utratą przesyłki według przepisów można nazwać sytuację, gdy przesyłka nie dotarła do adresata w czasie trzydziestu dni. Odszkodowania ustala się na powołując się na cenę wysłanego przedmiotu. Jeżeli adresat nie posiada rachunku, cenę utraconego przedmiotu można bezproblemowo ustalić porównując takie same przedmioty obecne na polskim rynku. Wartość może także oszacować specjalista zwany rzeczoznawcą. Polskie prawo dopuszcza również możliwość złożenia reklamacji. Każdy klient ma prawo ją zgłosić w każdej placówce odpowiedzialnego za szkodę przewoźnika. Firma kurierska ma trzydzieści dni na ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w reklamacji. Jednym z wyjść jest możliwe dochodzenie swoich racji przy pomocy sądów. Jest to jednak procedura czasochłonna i często nie proporcjonalna do wartości rzeczy będącej przedmiotem sprawy.