Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Ochrona praw autorskich

W Polsce największą a zarazem najstarszą instytucją dbającą o interesy artystów jest ZAiKS. To właśnie ona ma za zadanie zarządzaniem i ochroną tych praw. W jej kompetencji leży również oczywiście udzielania wszelkiego rodzaju pozwoleń na korzystanie z różnego rodzaju dzieł. To do tej wpłacane są środki z tytułu korzystania na przykład z utworów muzycznych. Nie jest to jednak organizacją bez skazy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca ZAiksowi, że ten w znaczący sposób utrudnia swoim członkom możliwość rozwiązania umowy. W ten sposób nie pozwala on na rozwinięcie skrzydeł konkurencyjnym organizacjom. Według niektórych takie postępowanie można uznać za sprzyjające monopolowi co jest zakazane przez polskie prawo. Dlatego też ZAiKS został zmuszony do wprowadzenia odpowiednich zapisów, które są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany spowodują, że łatwiejsze będzie podjęcie współpracy pomiędzy polskimi artystami a zagranicznymi kontrahentami. Jednolite prawo ułatwi w dużym stopniu z korzystania z utworów naszych piosenkarzy poza granicami Polski. Będzie to możliwie od początku następnego roku kalendarzowego.