Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Pojęcie współwłasności

Współwłasność może przysługiwać nie tylko jednej osobie. Może ono dotyczyć jednej, dwóch lub nawet więcej osób. Dopiero wtedy można taki stan rzeczy nazwać współwłasność. Oznacza ono w myśl prawa, że prawo własności przysługuje nie jednej osobie a wszystkim wspólnie. Tyczy się ono zarówno rzeczy ruchomej jak i nieruchomości. Według polskiego kodeksu cywilnego współwłasność może zachodzić na dwa sposoby. Chodzi tu o współwłasność łączną oraz współwłasność w częściach ułamkowych. Pierwsza z nich może zostać zawarta przy okazji na przykład związku małżeńskiego. Wtedy to dwie osoby nie mogą dysponować określoną rzeczą bez zgody drugiej osoby znajdującej się w związku małżeńskim. W takiej sytuacji współwłasność powstaje w momencie zawarcia przez te dwie osoby związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wyjątkiem kiedy nie będzie ona obowiązywać jest sytuacja, kiedy przez ślubem zostanie zawarta umowa przed małżeństwa zwana intercyzą. Trwa ona w zasadzie aż do końca małżeństwa. Wszystko to stworzone jest po to, by rodzina miała zapewnione większe poczucie bezpieczeństwa. Współwłasność łączna zachodzi również w przedsiębiorstwie. Jest ona widoczna na przykładzie dwóch wspólników. taka samo jak w małżeństwie obowiązuje ona tak długo, jak długo na rynku funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Trochę inaczej polski prawo traktuje jednak spółki prawa handlowego. W jej wypadku trzeba zajrzeć do prawa gospodarczego.