Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Polskie kąpieliska będą poddawane szczegółowej kontroli

Polskie ministerstwo zdrowia w końcu postanowiło się poważnie przyjrzeć stanem polskich kąpielisk, które w czasie upałów oraz sezonu wakacyjnego są najpopularniejszym miejscem odwiedzanym przez obywateli naszego kraju. Często są one niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ kontrolowanie ich nie jest zbytnio dokładane. Ministerstwo zdrowia całkiem niedawno wysunęło propozycję częstszego badania stanu wody Według jego założeń każda pobrana próbka z kąpieliska będzie poddawana analizie zaledwie w dwadzieścia cztery godziny. Oczywiście krótkotrwałe zanieczyszczenie nie będzie brane pod uwagę przy ogólnym osądzie kąpieliska. Ministerstwo zaleca aby próbki wody były pobierane w niewielkiej odległości od powierzchni. Takie wytyczne mają otrzymywać inspektorzy sanitarni, którzy będą oddelegowywani do tego rodzaju pomiarów. Szacuje się że jednorazowy koszt takiego badania będzie wynosił około dwieście pięćdziesięciu złotych. Kontrole wewnętrzne wykonywane przez właściciela kąpieliska lub też gminę łącznie mają wynosić około tysiąca złotych. Przedsiębiorca prowadzący kąpielisko będzie zobowiązany do przeprowadzenia czterech kontroli w trakcie trwania sezonu.