Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Przespisy dotyczące ścięcia drzewa

Właściciel nieruchomości, który zamierza ściąć drzewo znajdujące się na terenie jego nieruchomości musi aby uzyskać na to zgodę zgłosić się po zezwolenie i wnieść odpowiednią opłatę. Taki wniosek dotyczący ścięcia drzew oraz krzewów należy złożyć u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wyjątkiem są tylko zabytkowe budynki wpisane do rejestru zabytków. W takich wypadkach zgodę na ścięcie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Taka biurokratyzacja nie jest jednak niezbędna w wypadku niektórych drzew. Zezwolenie na usunięcie nie jest potrzebna w wypadku gdy właściciel lub posiadacz zamierza pozbyć się drzewa i krzewu owocowego. Opłata za wycięcie drzewa może okazać się różna. Jej wysokość zależy od takich aspektów jak rodzaj wycinanego drzewa lub krzewu oraz od ich wielkości mierzonych w obwodzie. Opłata taka może zostać anulowana w przypadku jeżeli wycięte drzewa uda się przesadzić w inne miejsce. Anulowanie jej będzie możliwe nawet w sytuacji gdy przesadzone drzewa lub krzewy nie przyjmą się w nowym otoczeniu. Oczywiście jeżeli drzewo lub krzew zostanie zniszczony w przypadku działania sił natury (powódź, pożar, uderzenie pioruna) dalej są podstawy do zaniechania.