Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Sposób wydawania koncesji

Koncesja jest dokumentem administracyjnym wydawanym przez specjalny organ, tak zwany organ koncesyjny. Akt taki pozwala koncesjonariuszowi na działanie w określonym sektorze gospodarczym. Przeważnie dokument taki jest wydawany w wypadkach gdy dana działalność jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa kraju. Dlatego też jest ona kontrolowana przez władze, które dbają w ten sposób o interes publiczny. Koncesja jest więc można powiedzieć zgodą na prowadzenie interesów w tych właśnie ważnych sferach dla danego kraju. Nic więc dziwnego, że aby ją otrzymać trzeba spełnić kilka istotnych wymogów. W Polsce koncesje wydawane są przykładowo w takich sprawach jak: poszukiwanie złóż bogactw naturalnych, zajmowanie się materiałami wybuchowymi na użytek służb mundurowych. ochroną osób oraz mienia czy też przewozy liniami powietrznymi. Koncesja może zostać udzielona jedynie na czas określony z góry. Najkrótsza koncesja może zostać udzielona na czas, który nie może być krótszy niż pięć lat. Maksymalny czas trwania koncesji to aż półwieku. Na specjalny wniosek zainteresowanego jej nabyciem koncesja może być oczywiście krótsza, ale są to rzadkie przypadki.