Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Szybsze usuwanie awarii energetycznych

Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że nastąpi awaria sieci, która odpowiedzialna jest za przesyłanie prądu, elektrownie będą miały możliwość przesyłania jej przez specjalne linie energoelektryczne, które zostaną udostępnione na czas zlikwidowania awarii. Nowe przepisy będą także jednoznacznie określać kto odpowiedzialny jest za usuwanie szkód spowodowanych działaniem sił natury. Wszystko to ma być zawarte w analizowanej teraz propozycji zmian do ustawy o lasach i ustawie o ochronie przyrody. Ustawa o ochronie przyrody ma wprowadzić rewolucyjne zmiany, które będą pozwalać przedsiębiorcą energetycznym usuwanie bez zbędnych formalności drzew zagrażających dostawą. Do tej pory przepisy te nie były jasno określone kodeksie cywilnym. Chodzi tu o usuwanie drzew nie tylko z obszarów, których właścicielem jest skarb państwa. Teraz będzie można usuwać je nawet z miejsc do których dystrybutorzy nie posiadają żadnych praw. Trzeba będzie uzyskać jedynie zgodę władz miasta co nie będzie wielkim problemem. Jedynie w momencie, gdy drzewa będą się znajdować na terenie wpisanym do rejestru zabytków będzie to wymagało akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków.