Portal o prawie w Polsce
Porady, zmiany prawa, kodeks

Umowa o zabezpieczeniu społecznym

Rok temu Polska oraz Australia podpisały ze sobą umowę o tak zwanym zabezpieczeniu społecznym. Po dopracowaniu wielu istotnych szczegółów obie strony ogłosiły, że umowa ta wejdzie w życie pierwszego października tego roku. Ten akt pomiędzy Polakami a Australijczykami został podpisany przede wszystkim z uwagi na to, że swego czasu na terytorium australijskim przebywało wielu Polaków, którzy wyjechali tam głównie w czasie trwania stanu wojennego. Podpisanie go spowoduje, że tacy ludzie będą objęci ochroną prawną, która zagwarantuje im możliwość korzystania z ubezpieczenia w obu krajach. Zapis ten opiera się na zasadzie równego traktowania. Polega ona przede wszystkim na tym, że każdy obywatel będzie traktowany na takich samych przepisach prawa. Umowa ta jest bardzo praktyczna także dla ludzi, którzy obecnie przebywają już na emeryturze. W takim wypadku pozwala ona na przesyłanie pieniędzy na przykład z Polski do Australii lub też w odwrotnej sytuacji. Polsko-australijska umowa spełnia wszystkie międzynarodowe standardy. wiele państwo podpisało pomiędzy sobą podobne akty, które jak widać bardzo ułatwiają życie obywatelom. Na jej sfinalizowanie potrzebny był rok ponieważ trwały poprawki nad tym aby była ona zgodna z obiema konstytucjami.